Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Narozeniny malého uprchlíka

Vysmejčený byt, byť to stálo nemálo sil, dobré jídlo jako každý rok, kvalitní víno každý rok nové, alespoň na chvíli odložené starosti a nesváry, radost z radosti malých dětí, válení se od pohádky k pohádce, návštěvy tu srdečnější, tu s malou přetvářkou, konečně trochu volna, slevy v obchodech, přejídání se cukrovím, marné vyhlížení sněhové nadílky... Myslím, že alespoň něco z výše uvedeného charakterizuje vánoční svátky většiny z nás. Nikdy není proto dost připomínání skutečnosti, že úplně první Vánoce v dějinách charakterizovalo něco trochu jiného: přelidněné městečko, únava, zabouchnuté dveře a uzamčená srdce, bolesti z pokročilého těhotenství, podivuhodná záře uprostřed temné noci, stres, jásot andělů, údiv a zmatek pastevců, nedostatek, pot a krev, nevyspalost, zápach zvířat, dětský pláč, zlato a kadidlo a myrha, skloněná kolena, očištěná mysl.

Malý Ježíšek, který dělal do plenek a přitom byl Božím Synem, nepřišel do tohoto světa o svátcích klidu a míru, přišel však, aby přinesl klid a mír do lidských srdcí. Jeho narození neprovázela slavnostní hostina, on však jako velký druhé lidi sytil. Malé miminko narozené v betlémském chlévě se záhy stalo uprchlíkem v Africe, který se však v dospělosti ujal všech, kdo hledají přístřeší pro duši. Neexistuje tedy správné a špatné prožívání Vánoc. Krásné a pohodové svátky odpovídají daru, který Ježíšek lidem přinesl. Svátky prožité v osamění, úzkosti a nesvornosti, odpovídají tomu, co sám malý Ježíš a jeho rodina prožili před mnoha staletími.

Naši předkové se na Vánoce připravovali po čtyři týdny adventní doby. S lucerničkami přicházeli za kuropění do temného vymrzlého kostela na rorátní bohoslužby a zpěvem starobylých českých písní z dob literátských bratrstev rozjímali o Panně Marii a andělovi, o prorocích, kteří Ježíška předpověděli, i o nebesích, která se narozením Božího Syna protrhla. Brzké adventní roráty jsou nepřerušenou tradicí sahající až do našich dnů: katedrála na Hradě, chrámy v centru Prahy i kostely v Praze 13 po čtyři týdny nabízejí tuto osvědčenou přípravu na nadcházející svátky. Ať už se na Vánoce těšíme, nebo se jich trochu obáváme, může se vždy jednat o svátky velmi hluboké – když si nenecháme čtyři adventní týdny proklouznout mezi prsty.

Pokojný advent a požehnané Vánoce přeje

Radek Tichý, katolický farář Prahy 13