Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nezapomínejme na dějiny

Život je krátký a stejně tak je krátká i lidská paměť. Dnes už žije opravdu jen pár lidí, kteří pamatují vznik samostatného Československa v roce 1918. Na druhé straně tu máme novou generaci, která zase nezažila listopad 1989. Bohužel je také mnoho lidí, kteří zapomněli na absurdní nesvobodné období před rokem 1989 a s nostalgií vzpomínají na „staré dobré časy“. V dnešní době, která má také své problémy, konflikty a obavy, je tím spíše potřeba připomínat tyto důležité mezníky v našich dějinách. Můžeme být hrdi na naše předky i současníky, kteří se před 98 lety zasloužili o naši samostatnost a před 26 lety o konec totality a zahájení klikaté pouti k demokracii.

A také je třeba ctít památku těch, kteří svůj život položili ve válce nebo byli umučeni či popraveni. Zástupci naší radnice se i letos poklonili památce obětí. U příležitosti 28. října položil věnce u tří památníků padlým ve světových válkách zástupce starosty Petr Zeman a 17. listopadu u pomníku obětem totality předseda výboru pro výchovu a vzdělávání Vít Bobysud.

Samuel Truschka