Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Široké spektrum služeb

Centrum pro dětský sluch Tamtam nabízí komplex vzájemně navazujících služeb pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením z celé České republiky – sociální služby (raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství), informační a vzdělávací služby a kulturně osvětovou činnost. Posláním centra je pomáhat dětem, mladým lidem a dospělým se sluchovým postižením a jejich rodinám řešit nepříznivou životní situaci anebo jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do většinové slyšící společnosti. Kontakt: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s, Hábova 1571, detskysluch@detskysluch.cz, www.detskysluch.cz, facebook.cz/detskysluch.

Petra Verdis