Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

TŘÍDA PLNÁ PIRÁTŮ

První listopadový pátek se žáci 1.A ZŠ s RVJ Bronzová sešli ve třídě převlečení za piráty. Čekalo je totiž dopolední soutěžení o poklad. Děti se dověděly leccos o životě pirátů, pracovaly v posádkách na „lodích“ a co nejlepšími výkony se snažily získat poklad – četly, psaly, počítaly, běhaly, řešily doplňovačky a hledaly cestu bludištěm. Na konci dopoledne jim paní učitelka přečetla závěrečné kapitoly z knihy O Petru Panovi od Jamese M. Barrieho.

Libuše Kuncmanová