Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jsou mezi námi!

Od roku 1999, kdy začal platit všemi úředníky tolik opěvovaný zákon o informacích, tzv. „stošestka“, uvízl v datové schránce úřadu nejeden zajímavý dotaz žádající si podrobnější analýzu a zkoumání. Posuďte  sami.

Vážení spoluobčané, lidé,

dle zákona č. 106/1999 Sb. Vás žádám o zodpovězení těchto bodů:

  1. Zda bylo v rámci Vaší obce v minulosti zaznamenáno jakési zařízení mimozemské rasy, tj. létající talíř či jiný neidentifikovaný objekt mimozemské civilizace? Pokud ano žádám Vás o možnost pořídit fotodokumentaci za účelem tvorby studie.
     
  2. Má Váš správní orgán specializovanou „UFO“ jednotku? Má Váš správní orgán řešení při jednání, kdyby „přiletěli ufoni“, otázka komunikace s nimi a případné tlumočení do jazyka českého.
     
  3. Žádám Vás o sdělení, zda je v rámci Vaší obce instalován jakýsi „radar“, tj. zařízení, které kontroluje rychlost. Pokud ano, žádám Vás o sdělení, zda rychlost měří pouze na silnici nebo i ve vzduchu.

  4. Žádám Vás o sdělení, zda se na Vašem území vozidlům udělují technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla. Pokud ano, žádám Vás o sdělení, zda máte takovou „botičku“ i pro dopravní prostředky (objekty – létající talíře), které nemají kola a levitují.

S pozdravem, Mike Je Pán

Vážený pane Páne, člověče,

k Vašemu vesmírně zajímavému dotazu sdělujeme následující:

Ad 1. Přítomnost rasy projevující se mimozemským chováním zaznamenáváme v ulicích hlavního města Prahy poměrně často. Dosud nám však není známo, jak se této rase podařilo dopravit mezi naše občany. Létající talíře ani jiné neidentifikovatelné objekty jsme na území Prahy 13 nezaznamenali. Můžeme se však domnívat, že tyto existence používají běžné dopravní prostředky, které jsou známy i nám, lidem. Například kola. Jelikož jsme úřad otevřený lidem, mimozemské tvory nevyjímaje,  uvažujeme o zřízení startovací plochy, která by do budoucna umožnila vzlet i vícenákladovým intergalaktickým zařízením. Rovněž máme připravenu studii, která by těmto tvorům zajistila důstojné bydlení v naší městské části.

Ad 2. Podnětem zřízení „UFO“ jednotky se intenzivně zabýváme. V současné době uvažujeme o schválení manuálu „Komunikace s UFOnem“, který by identifikoval jasný postup pro úředníka, kterého osloví mimozemsky smýšlející tvor. Komunikace s tímto tvorem si často žádá nadpřirozené schopnosti, kterými by měl úředník vládnout, aby uspokojil ufonovy požadavky. Fakt, že „ufon“ hovoří stejným jazykem jako úředník a společně se tedy musí domluvit, je zavádějící, neboť stejně znějící jazyk ještě neznamená komunikační úspěch. Budeme se proto rovněž intenzivně zabývat myšlenkou tlumočníka, který by sdělení převáděl do patřičného jazyka tak, aby porozuměl i „ufon“.

Ad 3. V otázce radaru měřícího rychlost mimozemských dopravních prostředků se prosím obraťte na příslušný orgán, kterým v tomto případě není náš úřad městské části, ale Městská policie hl. m. Prahy – (www.praha13.cz/Mestska-policie).

Ad 4. V případě, že by mimozemský tvor používal dopravní prostředek, který v naší sluneční soustavě není zcela běžný, nepředpokládáme, že by tzv. „botička“ byla příliš účinná. Nasnadě je úvaha zabránění v pohybu tzv. odchytem. Inspirovat se můžeme u ornitologů (odborníků na ptactvo), nicméně s výsledkem nezaručujícím úspěch. Nutno podotknout, že levitující dopravní prostředek dosud nebyl na území Prahy 13 zaznamenán. V této věci navážeme spolupráci s městskou policií za účelem vyřešení potenciálního problému zabránění pohybu mimozemského přibližovadla.

Projekt startovací plochy od přední architektky Venuše Lunové

Nezdařený pokus o hladké přistání intergalaktického tvora

Tady by mohli policisté postupovat klasickým způsobem – „botičkou“

Studie intergalaktického bydlení: Projekt Lucca

S pozdravem,

Majka z Gurunu, toho času tisková mluvčí Prahy 13

(Poznámka: Na této straně jsme použili skutečný dotaz občana dle zák. 106/1999 Sb., nesmyšleno, jen redakčně kráceno)