Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Projektový den s charlestonem

V pátek 26. října, dva dny před výročím vzniku naší republiky, se Základní škola Mohylová proměnila v místo, kde se potkávaly události, které naši republiku provázely v průběhu sta let. V rámci projektového dne na téma 100 let republiky se děti mohly zapojit do mnoha aktivit. Zdá se, že velmi oblíbeným obdobím byla první republika. Naše stanoviště si vybralo charleston. Tanec, který vznikl ve dvacátých letech minulého století v Americe a u nás záhy patřil mezi nejoblíbenější. A tak v jeho rytmu a duchu první republiky jsme si užívaly tanec a zábavu. Připojili se i chlapci, kteří se projevili jako zdatní tanečníci. Sladkou tečku za tímto vydařeným dnem udělala školní kuchyně, která nám připravila oblíbené jídlo T. G. Masaryka – švestkové knedlíky s mákem.

Martina Tomanová