Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Školičky pro předškoláky

Co vše si pod tímto spojením představit? Je to již tradiční setkávání dětí – předškoláků z mateřských škol a jejich rodičů v naší ZŠ Klausova. Děti se zábavnou formou seznámí se školou, usednou asi poprvé v životě do školních lavic, poznají vyučující 1. stupně, naučí se písničky, básničky, zahrají hry a to vše v duchu nějaké tematiky, která se promítá do celého školního roku. Letos je to sto let naší republiky. Rodiče při neformálním setkání s vedením školy získají informace o škole, o organizaci výuky nejen v 1. třídách, vzdělávacích programech, zájmových kroužcích, o provozu školní družiny a mnohém dalším. Školičky a setkávání s rodiči probíhají jednou měsíčně po celý školní rok, tedy až do června. V tomto měsíci se konají také první třídní schůzky všech rodičů budoucích žáků prvních tříd. Termíny Školiček: 6. 12., 9. 1., 20. 2., 6. 3., 9. 5., 12. 6. vždy od 17 hodin. Děti s sebou potřebují pouze přezutí, vše ostatní dostanou. Na Školičky se nepotřebujete předem přihlašovat, konají se v nové budově, dolní vchod do školy. Více na www.klausovazs.cz.

Helena Hejnová, zástupkyně školy