Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vánoce a advent

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba St. v Praze 13 – Stodůlkách

Po celou adventní dobu staročeské roráty při svíčkách:

V KOSTELE SV. JAKUBA ST.

Pondělí – 7.00 hodin

Čtvrtek – 7.00 hodin

Sobota – 7.00 hodin

V KOSTELE SV. PROKOPA V KOMUNITNÍM CENTRU

Úterý – 8.30 hodin

Pátek – 6.30 hodin

Rorátní mše trvají přesně 30 minut.

Vánoční bohoslužby V KOSTELE SV. JAKUBA ST.

Pondělí 24. 12. – Štědrý den

 • 17.00 hod. – mše sv. – Vigilie Narození Páně
 • 24.00 hod. – mše sv. – Vigilie Narození Páně

Úterý 25. 12. – Boží hod vánoční

 • 8.00 hod. – mše sv. – Slavnost Narození Páně

Středa 26. 12. – Svátek sv. Štěpána

 • 8.00 hod. – mše sv.
 • 7.15 hod. – mše sv. s žehnáním vína

Pátek 28. 12. – Svátek Mláďátek betlémských

 • 18.00 hod. – mše sv.

Neděle 30. 12. – Svátek Sv. rodiny

 • 8.00 hod. – mše sv. s obnovou manželských slibů

Pondělí 31. 12.

 • 7.00 hod. – mše sv.

Úterý 1. 1. 2019 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

 • 8.00 hod. – mše sv.

Sobota 5. 1. 2019 – Předvečer sv. Tří králů

 • 18.00 hod. – mše sv.


V KOSTELE SV. PROKOPA V KOMUNITNÍM CENTRU

Pondělí 24. 12. – Štědrý den

 • 15.00 hod. – mše sv. – Vigilie Slavnosti Narození Páně (pro rodiny s dětmi)
 • 22.00 hod. – mše sv. – Vigilie Slavnosti Narození Páně

Úterý 25. 12. – Boží hod vánoční

 • 9.30 hod. – mše sv. – Slavnost Narození Páně
 • 11.00 hod. – mše sv. – Slavnost Narození Páně

Středa 26. 12. – Svátek sv. Štěpána

 • 11.00 hod. – mše sv.

Neděle 30. 12. – Svátek Sv. rodiny

 • 9.30 hod. – mše sv. s obnovou manželských slibů
 • 11.00 hod. – mše sv. s obnovou manželských slibů

Úterý 1. 1. 2019 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

 • 11.00 hod. – mše sv.


ŘECKOKATOLICKÝ CHRÁM SV. KŘÍŽE A SV. HELENY

(při železniční trati nad Bílým Beránkem, zastávka autobusu č. 225)

Řeckokatolické bohoslužby zpívané ve staroslověnštině s rusínskými nápěvy.

Pondělí 24. 12.

 • 14.00 hod. – Narození Christovo podle gregoriánského kalendáře ve staroslověnštině

Neděle 30. 12.

 • 9.00 hod. – sv. liturgie v ukrajinštině

Úterý 1. 1. 2019

 • 9.00 hod. – sv. liturgie ve staroslověnštině

Neděle 6. 1. 2019

 • 9.00 hod. – Narození Christovo podle juliánského kalendáře v ukrajinštině

Poté zase pravidelně každou neděli od 9.00 hod. – v sudé týdny v ukrajinštině a v liché týdny ve staroslověnštině.

Chrám je vytápěn a osvětlen.

Sbor církve bratrské v Praze 13

V TŘINÁCTCE – KŘESŤANSKÉM CENTRU

(Obchodní centrum Luka, Mukařovského 1986, 1. patro)

Neděle 16. 12.

 • 10.00 hod. – Vánoční bohoslužba s divadelním představením v Kulturním domě Mlejn, Kovářova 1615/4.

Neděle 23. 12.

 • 10.00 hod. – Vánoční bohoslužba s vystoupením dětí v představení s názvem Král z Betléma v Kulturním domě Mlejn, Kovářova 1615/4.

Neděle 30. 12.

 • 10.00 hod. – Poslední bohoslužba roku 2018 v Křesťanském centru Třináctka.