Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Výsadba stromů pokračuje

Ve čtvrtek 8. listopadu bylo v ulici Bellušova vysázeno 57 nových stromů (javor mléč, dub letní a habr). Některé z původních stromů musely být vykáceny v souvislosti s rozšířením parkovacích míst v této ulici, teď už je však nahradily stromy nové, které jsou doplněny o 336 ks keřů a trávníky. Původní parkovací plocha byla navýšena o 59 parkovacích míst. Podélná stání nahradilo stání kolmé podél chodníkové hrany na straně bytových domů.

Eva Libigerová