Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Naši senioři

Naše městská část je zřizovatelem Střediska sociálních služeb Prahy 13, které sídlí v Domě sociálních služeb Lukáš v Trávníčkově ulici, v  sídlištní zástavbě ve Stodůlkách. Jeho hlavním posláním je poskytovat sociální péči, služby a pomoc především seniorům, případně dalším občanům, kteří potřebují pomoc v různých důležitých oblastech života, přitom však nepotřebují nepřetržitou zdravotnickou péči nebo pobytovou službu. Své služby nabízí nepřetržitě již od roku 1991 pod tehdejším názvem Zdravotnické zařízení Jihozápadního Města, které sídlilo v ulici Běhounkova 43 v Nových Butovicích. Od roku 2002 již nabízí své služby pod názvem stávajícím. Od září 2006 se středisko přestěhovalo, sídlí a působí na současné adrese, ulice Trávníčkova 1746 na Lukách.

Pečovatelská služba

Středisko sociálních služeb Prahy 13 poskytuje obyvatelům městské části Praha 13 terénní pečovatelskou službu na území městských částí Prahy 13 a Řeporyje. Služba je poskytována v domácím prostředí nejen seniorům, ale i ostatním osobám se zdravotním postižením nebo se sníženou soběstačností, vzhledem k jejich zdravotnímu hendikepu nebo chronickému onemocnění. Využít těchto služeb mohou ale také rodiny s dětmi, pokud to jejich situace vyžaduje. Pečovatelky každoročně poskytnou své služby asi třem stovkám seniorů a zdravotně postiženým občanům.

Mezi nejvíce žádanou službu patří dovoz obědů. Ročně jich je klientům dováženo do jejich domovů zhruba třicet tisíc.

Další významnou službou je pomoc při zajištění chodu domácnosti. Patří sem především obstarávání nákupů, pomoc při úklidu domácnosti, ale i osobní doprovod k lékaři, pochůzky na poštu nebo na úřady. Pracovníci pečovatelské služby pomáhají klientům také při osobní hygieně.

Během roku zajistí pracovníci střediska v průměru na dva tisíce nákupů, pochůzek a zabezpečí kolem tisíce šesti set úklidů.

Mezi další žádané úkony sociální pomoci patří podání stravy a společné vycházky. Celkově ročně pracovníci terénní pečovatelské služby vykonají u klientů průměrně osm tisíc návštěv. O klienty v terénu se v přímé péči stará osm pracovníků.

Středisko osobní hygieny

Pod pečovatelskou službu spadá Středisko osobní hygieny. Jde o ambulantní službu, která se nachází v bezbariérových prostorách střediska. Klienti mohou pod dohledem pečovatelky využít možnost koupele v bezbariérové vaně nebo použít bezbariérový sprchový kout. Zmíněná služba je hojně využívaná seniory nebo zdravotně postiženými klienty, jejichž domácí prostředí je nevyhovující pro zajištění celkové hygieny. V průměru je každý rok tato služba využita více než sto třicetkrát.

Denní stacionář

Je bezbariérové zařízení Střediska sociálních služeb Prahy 13. Poskytuje ambulantní sociální službu, která je určena pro seniory a osoby se  zdravotním hendikepem, kteří nejsou zcela soběstační, a proto nemohou být přes den sami. Tito lidé bydlí doma se svojí rodinou a do  stacionáře dojíždí jen na určitou část dne. Denní kapacita této služby je patnáct klientů. Dlouhodobě stacionář navštěvuje denně pět až osm osob. Ve stacionáři se o ně pravidelně starají dvě pečovatelky. Pro klienty je zajištěn celodenní stravovací a pitný režim. Věnují se zde aktivizačním činnostem, z nichž jsou nejvíce populární hry k procvičování paměti, dále pak činnosti, které zlepšují jejich jemnou motoriku. Klienti se zde věnují i ručním pracem jako je pletení, háčkování nebo malování obrázků. Při této činnosti totiž nejvíce trénují již zmiňovanou jemnou motoriku. Výsledky jejich vlastní trpělivosti a píle jsou pro ně velmi důležité. Co je ale nejdůležitější? Možnost se potkávat se svými vrstevníky a popovídat si. Cílem pečovatelek je podporovat soběstačnost a samostatnost klienta a působit tak pozitivně na jeho duševní rovnováhu.

Bydlení

Středisko poskytuje ve svém objektu devatenáct bytů určených pro seniory, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci. Klienti zde žijí samostatně. Mohou, ale nemusí využívat služeb střediska. Stravovací zařízení Je určeno především pro seniory, kteří žijí u nás na třináctce. Kuchyň uvaří denně zhruba dvě stě padesát obědů. Část jich je rozvážena v rámci úkonu pečovatelské služby a zbylá část je určena k přímému výdeji seniorům v prostorách jídelny. Poobědvat zde může až padesát klientů. Strávníci zaplatí za oběd šedesát pět korun. Mohou si vybrat ze dvou hlavních jídel, v nabídce je vydatná polévka a čaj. Jídelna je pro návštěvníky otevřena každý všední den od 11.00 do 13.30 hod.

Zajištění přepravy klientů

Ve všedních dnech mezi 9. až 15. hodinou je v rámci doplňkových služeb zajišťován rozvoz klientů speciálním vozem s vysokozdvižnou plošinou tam, kam právě potřebují. Vůz umožňuje transportovat osoby na invalidním vozíčku, nebo ty, pro které je převoz běžným vozidlem nad jejich motorické schopnosti. Tato služba je mezi seniory známá, vozidlo denně přepraví až osm lidí.

Ostatní služby

V objektu střediska jsou nabízeny i další služby – klienti se mohou objednat na masáž, pedikúru, nebo využít kadeřnictví. Tyto služby jsou pro seniory a zdravotně postižené osoby poskytovány odbornými pracovníky za zvýhodněné ceny.

Volnočasové aktivity a podpora klubů seniorů

Naše městská část společně se střediskem sociálních služeb dlouhodobě podporuje seniory v rámci aktivizačních činností, mezi které patří počítačové kurzy, kurzy cvičení paměti, univerzita třetího věku, kurzy anglického jazyka, Nordic Walking pochody, návštěvy koncertů a programů zaměřených na rukodělnou tvorbu. Mezi nejoblíbenější patří Vánoční punčování nebo Velikonoční jízda.

Středisko zároveň poskytuje zázemí pro činnost šesti klubů seniorů. Městská část zde také zřídila klub Kulička, který dvakrát týdně navštěvují maminky se svými malými dětmi. Pro potřeby klientů a návštěvníků jsou uzpůsobeny i venkovní prostory v rozlehlé zahradě, kde si mohou zahrát pétanque, nebo zacvičit na posilovacích cvičebních strojích. Terasu se zahrádkou nejvíce využívají klienti denního stacionáře.

Lukáš je bezesporu důstojné a plnohodnotně vybavené místo, kde se mohou setkávat starší lidé a aktivně zde trávit volný čas. Městská část trvale podporuje činnost střediska sociálních služeb, stejně jako řadu volnočasových aktivit, které středisko pro seniory pořádá a snaží se dělat mnohé pro to, aby se starší lidé necítili sami, měli ve středisku jistotu péče a pomoci a aby se jim tak na třináctce hezky žilo.

V závěru bychom za naši městskou část chtěli poděkovat všem zaměstnancům střediska, kteří se našim seniorům věnují s veškerou trpělivostí a láskou a zároveň jim poskytují péči na vysoké profesionální úrovni.

Michala Králová, ved. odd. tisku a informací