Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sportovní aktivity pro zrakově hendikepované děti

Spolek Osvěta, z.s., zve děti se zrakovým hendikepem do svých sportovních aktivit. Cílem projektu je prostřednictvím pohybu nabídnout dětem s postižením zraku možnost příjemně trávit volný čas a rozvíjet svou osobnost.
Aktivity budou probíhat ve speciálně upraveném prostředí pod vedením odborných instruktorů – s využitím speciálních pomůcek, které otevírají dětem nové možnosti poznávání okolního světa. Děti budou motivovány k posílení přirozeného pohybu a ke zvýšenému vnímání vlastního těla v prostoru. Tomu budou pomáhat též zatěžující pomůcky a zvuková odezva upraveného prostoru.
Výuka bude v nově zrekonstruovaných bezbariérových prostorech v blízkosti metra Luka – Bellušova 1877/68. Více informací získáte na facebook.com/osvetaz.s/ a na telefonním čísle 721 002 936.

Larisa Ruzjaková