Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Take-home Art

Ztratit ostych a k ostatním mluvit nahlas anglicky, to je pro žáky poměrně náročný krok. Proto v 5. třídách zkoušíme krátké prezentace. Jde o velmi efektivní pomůcku – malý projekt nazvaný Take-home Art, něco jako „výtvarka na doma“. Do krabice od bot žák vytvoří svou scénu, vymyslí a vyrobí dvě postavy, jednu kladnou „the goodie“ a druhou zápornou „the baddie“, a pak si zahraje na malého dramatika. Pro své postavy vymyslí scénu a jednoduchý příběh – zápletku v angličtině. Ve třídě se pak ještě zhostí role loutkoherce a scénku ostatním zahraje. Tím, že je při mluvení manuálně zaměstnaný a že scénu i postavy sám vytvořil a příběh vymyslel, ztrácí obvykle ostych mluvit. Scény a příběhy letošních páťáků byly moc vydařené.

Norbert Tlustý, učitel angličtiny, ZŠ Mládí