Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Známým Českým rájem nejen po známých cestách

Vlakem z Masarykova nádraží dojedete do Mladé Boleslavi, kde přestoupíte na osobák a dojedete do Libošovic. Čeká vás asi sedmnáctikilometrová trasa Českým rájem. Od nádraží se vydáte po modré kolem čtyř památných lip srdčitých se sochou sv. Prokopa (a čertem u jeho nohou). Před novogotickým kostelem sv. Prokopa s rokokovým oltářem jděte vpravo po červené značce kolem sochy Jana Husa. Nyní pokračujte kousek po Zlaté stezce Českého ráje, pak mezi poli a lesem. Tady se vám budou líbit pískovcové skalní útvary. U jedné skály vás okouzlí nejstarší trampská osada z r. 1927 Ell Torro v údolí. Na břehu Žernovky se můžete posadit ke kulatému stolu, postát u totemu a kamenů se jmény již nežijících osadníků. Můžete nabrat vodu z Františkova pramene vyvěrajícího ze skály.

Osada plná klidu a pohody je stále navštěvována původními osadníky. Nádherné místo. Vzorně zametená „podlaha“, která bez jediného listu či jehličí tvoří naprostý kontrast s okolním přirozeným povrchem lesa. Přejdete lávku přes potok Žehrovka s cedulí Přírodní rezervace Podtrosecké údolí. Jde o mokřady, rybníky, vodní toky v kaňonovitých údolích s mnoha živočichy a rostlinami. Na silnici se dejte vlevo ke křižovatce, pak nahoru po silnici a dojdete k Pekařově bráně. Když při stavbě silnice roku 1914 narazili na pískovcovou skálu Mnich, kterou chtěli zachovat, vytesali do ní gotický oblouk.

Z druhé strany jsou schody s odpočívadlem, po nichž můžete vystoupat na její vrcholek a rozhlédnout se. Jméno dostala po českém historikovi Josefu Pekařovi. Vraťte se zpět k ukazateli Pleskotský mlýn a po lesní cestě pod chalupou s pastvinami a ovcemi stále rovně po žluté. Asi po 500 m dojdete ke krásnému místu s chalupou Chlum, kde je možné se ubytovat. Zde opustíte žlutou. Zprava obejdete skálu a půjdete pohodlnou lesní cestou, pak po silnici dojdete do Vyskeře. V roce 1894 tu bylo nalezeno pohanské pohřebiště. Zdejší dominantou je kostel Nanebevzetí Panny Marie s dřevěnou zvonicí a dvěma zvony. Zvon Maria byl roztaven za 1. světové války, druhý zvon Václav byl po 2. světové válce nalezen v Praze a vrácen. Po silnici a kolem památného jasanu ztepilého se dostanete ke křížové cestě z roku 1825 se čtrnácti zastaveními, jež byla roku 1999 obnovena sochařem Jiřím Markem. Končí třemi kříži u kapličky sv. Anny na vrchu Vyskeř, který je nejvyšším bodem severozápadní části Českého ráje. Čeká vás krásný výhled po okolí Českého ráje včetně pohledu na Trosky. Po modré sejdete dolů mezi domy, až dojdete po silnici na křižovatku (kde modrá uhýbá vpravo), ale vy jděte doprava po pěkné široké, posléze polní cestě stále rovně, až vyjdete na silnici s křižovatkou. Pokračujte kolem autobusové zastávky Vyskeř, Mladostov přes Kacanovy a dál po silnici (asi 3,5 km) stále rovně až do Turnova na nádraží. Doporučuji si s sebou vzít kromě mapy i chytrý mobil s nainstalovanými mapami, protože půjdete mimo značené cesty. Já jsem použila mapu KČT č. 19 – Český ráj.

Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan