Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nejpřívětivější úřad v Praze

Městská část Praha 13 získala první místo v soutěži Přívětivý úřad 2020 v kategorii městských částí hlavního města, kterou již pátým rokem pořádá Ministerstvo vnitra ČR. Letos se jí účastnilo 142 úřadů obcí s rozšířenou působností a městských částí Prahy. Hodnotil se především stav služeb v elektronizaci, komunikaci, transparentnosti, participaci, klientském servisu nebo společenské odpovědnosti.
„Velmi si cením, že služby našeho úřadu jsou dlouhodobě na vysoké úrovni a touto cestou bych rád poděkovat především zaměstnancům, je to ocenění jejich kvalitní práce a přístupu ke klientům“, řekl starosta David Vodrážka a dodal: „Letošní rok je pro nás všechny náročný, dokázali jsme poskytovat veškeré služby v maximální možné míře s respektem ke všem vládním opatřením a věřím, že tento standard nejen udržíme, ale také úspěšně přizpůsobíme on-line době.“
Cílem soutěže Přívětivý úřad je především zmapovat přívětivost a otevřenost obecních i městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám, s cílem ocenit snahu a zvyšující se standard služeb.

Lucie Steinerová