Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nové občánky přivítáme později

V souvislosti se současnou nepříznivou epidemiologickou situací bylo dočasně pozastaveno slavnostní vítání nových občánků. Aktuální mimořádná opatření nám neumožňují tuto akci uskutečnit z důvodu omezení počtu přítomných osob. Vás, kteří jste nám již oznámili narození dítěte a projevili tak zájem o tuto akci, budeme, jakmile to situace umožní, informovat o nejbližším termínu konání prostřednictvím písemné pozvánky.
V případě zájmu o pozvání na tuto malou slavnostní akci je potřeba narození dítěte oznámit.
Bližší informace o vítání občánků získáte na webových stránkách www.praha13.cz v sekci Jak si zařídit – Manželství a rodina, kde naleznete i potřebné formuláře, které i v době pozastavení vítání občánků stále přijímáme. Děkujeme za pochopení.

Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního