Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ON-LINE I PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK.

ZŠ Janského v současnosti učí všechny své žáky on-line a to i v nově otevřené přípravné třídě. U „nulťáčků“ probíhá on-line výuka každý den a ukázalo se, že se děti velmi rychle naučily používat počítače, tablety a chytré telefony pro distanční výuku a rodiče funkci asistentů pojali za svou. Každý den probíhá výuka zaměřená na základy prvouky, žáčci dále trénují prostorovou orientaci, barvy a tvary. Přes počítač zvládají i prvky sluchového vnímání, kdy vytleskávají a hrají různé hry. Při nácviku poznávání písmenek a slabik doma hledají věci začínající na určitou hlásku. Tato příprava pak pomůže dětem snadno se adaptovat v první třídě a zažívat jen samé studijní úspěchy.

Jan Havlíček, ředitel školy