Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Opatření související s pandemií


Celý letošní rok je ovlivněn mnoha opatřeními souvisejícími s pandemií. Zasahují do běžného života každého z nás, ovlivňují ale i chod škol, obchodů, institucí, úřadů... Jak se s nejrůznějšími opatřeními vypořádala naše radnice?

Od jara se nacházíme v situaci, která je pro všechny velmi náročná. Soustředíme se prioritně na školství a péči o seniory. Úzce spolupracujeme se Střediskem sociálních služeb Prahy 13, které péči o seniory zajišťuje. Je to velmi náročná práce a také proto jsem velmi rád, že se pro středisko podařilo zajistit nový multifunkční vůz, který je využíván především pro terénní péči a rozvoz obědů. Stávající situaci se ale musel přizpůsobit také provoz Domova pro seniory Zity Kabátové.
Velkou výzvou pro školství je zavedení distanční výuky, která samozřejmě nenahradí klasickou formu vzdělávání, ale z mého pohledu se základním školám tento nový systém podařilo bez větších problémů zvládnout. Vedení škol, učitelé i děti se naučili pracovat on-line formou. Pro ty žáky, kteří neměli doma dostatečné technické vybavení, pořídila radnice na základě požadavků ředitelů jednotlivých škol padesát nových notebooků a předala je k dispozici. Věřím, že na znovuotevření škol se všichni těší a rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří v této době pomohli situaci zvládnout.

Bydlím tady už řadu let a každý rok před Vánoci se těším, až se Praha oblékne do svátečního. Jak to bude v naší městské části? Mám pocit, že by si okázalejší výzdobu zasloužila.

I vzhledem k tomu, že v období adventu je vánoční výzdoba nainstalována téměř v každé výloze, v obchodních centrech a dalších veřejně přístupných místech, už před lety jsme přistoupili ke střídmější variantě. Osvětleno bude Sluneční náměstí, Komunitní centrum, kostel svatého Jakuba St. a samozřejmě i spousta zahrad, balkonů a oken. Jsem přesvědčený, že i naše městská část bude vypadat svátečně.
Jako každý rok jsou ozdobeny vánoční stromy na veřejných prostranstvích - v Třebonicích, dvě borovice před radnicí a dvě jedle na tržišti Luka a na Šostakovičově náměstí v blízkosti stanice metra Stodůlky. Jedle byly v minulosti ozdobeny pouze světelnými řetězy, ale v letošním roce budou přidány i vánoční ozdoby. Borovice před radnicí byly ozdobeny bohatou vánoční výzdobou již v loňském roce. Novinkou letošního roku je právě osvětlení. Po více než deseti letech jsme s ohledem na energetickou úspornost pořídili šetrné LED osvětlení a věřím, že přispěje k adventní atmosféře a udělá radost všem kolemjdoucích. Rozsvěcení vánočního stromu proběhne bohužel bez veřejných akcí, každopádně výzdoba na obvyklých místech opět bude. Tradiční betlém v Centrálním parku u Kuželkárny je samozřejmě opět na svém místě a navíc se letos dočkal zcela nového ztvárnění. Za novou podobu betlému patří velké poděkování dětem a lektorům z Domu dětí a mládeže Stodůlky. Nastává adventní čas a letošní rok nám všem velmi silně ukazuje, že zdraví a čas s rodinou nejsou jen prázdné fráze. A i když Vánoce asi prožijeme v komornější atmosféře, vůbec to neznamená, že to nemohou opět být ty nejkrásnější svátky v roce.
Vážení a milí, přeji vám především pevné zdraví, optimizmus do každého dne, radost z obyčejných maličkostí a prosím, buďme k sobě ohleduplní, pomáhejme si.

Ing. David Vodrážka,
starosta Prahy 13