Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pořádali jsme webináře v rámci MAP

Minule jsme informovali pedagogy i širokou veřejnost, že v posledním roce MAP II se vyrovnáváme se současnou situací epidemie koronaviru ve školách nabídkou webinářů na téma Distanční výuka. Školy byly v polovině října uzavřeny, a tak náš nápad přišel více než vhod. Uskutečnili jsme devět webinářů pro pedagogy základních škol – začátečníky v základní a pokračující verzi, dále pro rodiče a pedagogy ZŠ – pokročilé (zde jsme pro velký zájem přidávali) a též webináře pro pedagogy mateřských škol a rodiče prvňáčků.
Velmi přínosná byla možnost si všechno vyzkoušet a na vše se zeptat lektora.
Děkujeme za kladné ohlasy a jsme rádi, že se naše snaha potkala s obrovským zájmem.

Marcela Fuglíková,
odborný garant Podpory znalostních kapacit