Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

V domě dětí poprvé rozhýbali školy

Letos poprvé jsme se se Školičkou zaregistrovali do mezinárodního projektu Evropean School Sport Day Rozhýbejme školy. Akce se v pátek 25. září zúčastnily v rámci dopoledního programu děti ve věkové kategorii 3–6 let ze Školičky a Zvídavé školičky Domu dětí a mládeže Stodůlky. Evropský školní sportovní den je den věnovaný zábavě, společné hře a propagaci pohybu. Jeho hlavním cílem je podpořit pohybovou aktivitu a zdraví na mezinárodní úrovni a zapojit do ní co nejvíce dětí, škol a organizací. Evropský školský sportovní den dosud inspiroval 1,5 milionu studentů ve dvaceti zemích k aktivitě prostřednictvím zapojení do projektu Let´s #BEACTIVE.
Naši školičkoví sportovci například skákali do dálky, zdolávali překážkovou dráhu na čas, házeli míčkem na cíl nebo si vyzkoušeli slalom na kluznicích. Děti plnily sportovní úkoly s velkým zaujetím. Jejich sportovní výsledky byly sečteny a rozděleny do tří skupin umístění. Na závěr tak všichni účastníci obdrželi diplom, medaili a sladkou odměnu.
Odměnou lektorkám byl získaný mezinárodní Certifikát ESSD za přípravu, organizaci a účast pro Dům dětí a mládeže Stodůlky. Určitě se zase za rok do akce zapojíme. Více informací na www.essd.eu.

Dagmar Eckhardtová