Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Praha 13 získala ocenění v soutěži Přívětivý úřad

Městská část Praha 13 získala druhé místo v soutěži Přívětivý úřad 2021 v kategorii městských částí hlavního města. Tu již šestým rokem pořádá Ministerstvo vnitra. Hodnotí se především stav služeb v elektronizaci, komunikaci, transparentnosti, participaci, klientském servisu nebo společenské odpovědnosti.
„Velmi si cením, že služby našeho úřadu jsou dlouhodobě na vysoké úrovni a touto cestou bych rád poděkovat především zaměstnancům, je to ocenění jejich kvalitní práce a přístupu ke klientům,“ řekl starosta David Vodrážka a dodal: „Poslední dva roky jsou pro nás všechny náročné a jsem hrdý na fakt, že jsme dokázali poskytovat veškeré služby v maximální možné míře s respektem ke všem vládním opatřením. Věřím, že tento standard nejen udržíme, ale budeme služby pro občany i nadále zlepšovat.“
Přívětivý úřad je soutěží mapující stav přívětivosti a otevřeností obecních a městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Základní hodnotící kategorií je poskytování nadstandardních služeb či běžných služeb v nadstandardní kvalitě. Cílem soutěže je ocenit snahu představitelů obcí/měst a obecních/městských úřadů ve zvyšování přívětivosti úřadu.

Lucie Steinerová