Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Starosta SDH získal nejvyšší vyznamenání „Zasloužilý hasič”

Ve středu 27. října proběhlo v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi předávání nejvyššího možného vyznamenání, titulu „Zasloužilý hasič“. Mezi oceňovanými byl i Vojtěch Koutek – náš člen a starosta SDH Stodůlky, který převzal vyznamenání za svou dlouholetou a aktivní činnost u sboru.
Vojtova dráha u „dobráků“ odstartovala už v roce 1966. Jako dvanáctiletý kluk začal soutěžit za klub Mladých hasičů ve svých rodných Stodůlkách. Po vojně v roce 1977 nastoupil ve výjezdové jednotce do funkce strojníka, kde působí dodnes. Tím ale jeho činnost ve sboru neskončila. Kromě údržby a opravy požární techniky se aktivně podílel na výchově a vedení dětí a mládeže v klubu Mladých hasičů, kde mu doslova pod rukama vyrostli další členové sboru, ale i výjezdové jednotky, včetně jeho dvou synů. Vedle toho se účastnil dlouhé řady preventivních, sportovních i kulturních akcí pro veřejnost i hasičskou obec. Mezi tím nepověsil na hřebík ani závodní činnost.


Při soutěžích v družstvu dospělých působil jako proudař, pak v roli strojníka a s družstvem mužů nad 35 let získal mnohá vítězství. V polovině 80. let byl zvolen členem výboru Základní organizace Svazu požární ochrany ve Stodůlkách a v roce 1989 jejím předsedou. Ač se název funkce změnil, stále v ní setrvává.

Vojtův výčet výjezdů nejde ani spočítat, a tak zmíníme jen pár největších. Povodně v roce 2002, kde zasahoval nejenom jako strojník, ale i jako hasič; povodně ve Frýdlantu v roce 2012, kde se podílel na odstraňování jejich následků. Zasahoval při rozsáhlých požárech ve velkotržnici SAPA apod. Na svém kontě má i záchranu života, kdy na svém pracovišti na zimním stadionu poskytl v prosinci 2004 neodkladnou první pomoc zraněné dívce v bezvědomí. Za tento čin byl posléze vyznamenán Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska medailí za záchranu života a městskou částí Praha 13 medailí za mimořádný čin.

Milý Vojto, k získání vyznamenání Ti gratulujeme a za všechnu činnost, snahu, práci a čas, který stále věnuješ nejen našemu sboru, Ti děkujeme. Není jen mým přáním, ale jistě všech členů SDH, abys pokračoval v činnosti, kterou přispíváš k chodu sboru.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky