Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Blíží se Vánoce

Pane starosto, začal advent a blíží se Vánoce. Jak tento čas trávíte a co teď radnice připravuje pro obyvatele?

Prosinec má svou specifickou a nezaměnitelnou atmosféru. V práci je třeba dotáhnout vše, co souvisí s končícím rokem a zároveň pracujeme na plánování roku příštího. Úřad má ze zákona mnoho povinností, je to naše práce a intenzivně se teď věnujeme administrativě. Z mé pozice je v těchto dnech nejaktuálnější ekonomika, během letošního roku se všichni potýkáme s vysokou inflací a energetickou krizí. Zasahuje to samozřejmě nejen do chodu radnice, ale také do výdajů na provoz všech zřizovaných organizací, což je deset základních škol a dvaadvacet mateřinek. Ve školách i školkách se topit i svítit bude, stejně tak v zařízeních pro seniory nebo ve třech poliklinikách. Naším úkolem je připravit vše tak, abychom zajistili provoz a zároveň měli prostor na kontinuální zvyšování kvality života a služeb v naší městské části.
Advent je také časem, kdy na nejrůznějších předvánočních setkáních diskutuji s obyvateli o tom, jak se jim daří a pokud mohu pomoci něco zlepšit, rád to zajistím. Konají se nejrůznější akce v klubech pro seniory, ve školách, nechybí ani možnost zavítat na různé kulturní i sportovní akce nebo sousedská setkání. Osobní kontakt je pro mne velmi důležitý a získávám tak velmi cennou zpětnou vazbu na naši práci.
Ozdobené stromečky jsou připraveny ve všech částech Třináctky, v Centrálním parku u Kuželkárny, v parku na Šostakovičově náměstí, u tržiště Luka, u kašny za obchodním centrem na Velké Ohradě, v Třebonicích u kapličky a také před radnicí. Vánoce nejsou jen o dárcích, ale právě o tom, že společně s rodinou a přáteli v klidu a sváteční pohodě trávíme čas a zajímáme se jeden o druhého.

Na mnoha místech jsou připravena nejrůznější setkání a věřím, že si každý vybere nějakou příjemnou akci. Advent i Vánoce jsou o tom, abychom se zastavili a věnovali čas lidem kolem sebe. Připomeňme si opravdové hodnoty, pomáhejme si. Na chvíli můžeme vystoupit z kolotoče uspěchaných dnů.

Přeji vám všem příjemně strávený advent, Vánoce plné radosti a do nového roku 2023 především pevné zdraví, mnoho štěstí, optimizmu a osobní i profesní úspěchy.

Ing. David Vodrážka, starosta Prahy 13