Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kancelář otevřená veřejnosti

Praha 13 patří mezi městské části s nejnižším věkovým průměrem obyvatel, přesto i zde přibývá seniorů a jejich rodiny pro ně hledají vhodné aktivity a dotazují se na úřadě MČ Prahy 13 na kluby seniorů a na způsob, jak by se mohli jejich příbuzní stát členy některého z klubů, které zde fungují. Jsme rádi, že jsou senioři v této městské části aktivní a účastní se programů, které jsou jim pravidelně nabízeny. Služby pro občany jsou neustále zlepšovány a registrace do Virtuálního klubu seniorů Prahy 13 nebo Virtuálního klubu Rodina jsou stále možné.
Jednou z novinek je kancelář č. 118 pro registraci do obou klubů nově umístěná v přízemí radnice. Dny a čas pro registraci a informace o aktivitách jsou v pondělí od 12 do 15 hodin a ve středu od 8 do 11 hodin. Individuální termín schůzek je možné domluvit na telefonním čísle 235 011 615 nebo na zelenkovah@praha13.cz.
Do seniorských klubů Prahy 13 se může zapsat každý zájemce bydlící v Praze 13. Po vyplnění jednoduchého formuláře bude vystavena členská karta, díky které bude člen automaticky získávat aktuální informace o pořádaných akcích a aktivitách.
Kancelář je otevřena i pro všechny občany Prahy 13, kteří májí podněty či nápady týkající se každodenního života v naší městské části. V rámci otevřenosti k občanům, prostřednictvím místní Agendy 21, jsou Vám připraveni na Vaše dotazy odpovědět předseda výboru MA 21 pan Vít Bobysud (bobysudv@praha13.cz) nebo místopředsedkyně výboru MA 21 paní Yveta Kvapilová (kvapilovay@praha13.cz) nebo na tel. čísle 235 011 615.

Vít Bobysud, předseda výboru MA 21