Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mapa z naší zahrádky

Poslední zbytky babího léta vylákaly třídu 5.B ze ZŠ Mohylová k výuce venku. Pomocí přírodnin, které nabízí školní zahrada, vyrobili páťáci velkou mapu České republiky. Spadané listí, kamínky či tráva posloužily k vytvoření pohoří, nížin, řek i krajských měst. Nechyběla Sněžka, ani další vrcholy našich hor. Děti si tak zábavnou formou upevnily spoustu poznatků o naší zemi a na výsledek své práce byly po právu hrdé.

Simona Kocourková, ZŠ Mohylová