Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nález dítěte

Dne 2. listopadu přijalo naše operační středisko oznámení o nezvěstné sedmileté dívce, která se ztratila někde na trase mezi svou základní školou a stanicí metra Lužiny. Její matka předala operačnímu důstojníkovi našeho obvodního ředitelství přesný popis děvčátka. Do akce se ihned zapojily všechny dostupné hlídky městské policie. Velice intenzivním pátrání v okolí školy, v bezprostřední blízkosti stanice metra, přilehlé zeleni a prostorách obchodního centra, přineslo rychlý pozitivní výsledek. Dívka byla nalezena bez zranění a v dobré pohodě u místního hračkářství, kde si se zájmem prohlížela sortiment zboží. Po ověření totožnosti předali strážníci dívenku šťastné matce.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP