Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Polytechnická výchova

Šesťáci ZŠ Janského absolvovali v říjnu v Domě dětí a mládeže ve Stodůlkách výukový program realizovaný Hospodářskou komorou a MČ Praha 13 v rámci projektu Polytechnická hnízda. Jednoduše řečeno, jde vlastně o moderní dílny. Žáci byli rozděleni do dvou skupin zaměřených na robotiku a mechaniku. V těchto skupinách pracovali celé dopoledne. Obsahem bloku mechanika bylo naučit žáky používat různé pracovní nástroje a vyrobit konkrétní výrobek. V rámci robotiky žáci pracovali s robotickou stavebnicí VEX IQ. Program je pro žáky zdarma a na další návštěvu se chystají i další ročníky naší školy.

Jana Civínová, ZŠ Janského