Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poznej ranou péči

Centrum pro dětský sluch Tamtam se zapojilo do 15. ročníku osvětové kampaně Týden rané péče. Malé dítě se sluchovým postižením se potřebuje naučit komunikovat, vnímat zvuky a chápat svět. Většina neslyšících a nedoslýchavých dětí se však rodí slyšícím rodičům, kteří nemají s postižením sluchu žádnou zkušenost. V takové situaci jim mohou pomoci komplexní služby Centra pro dětský sluch Tamtam, které je zdarma poskytuje rodinám z celé České republiky. Obhajoba práva rodičů dětí s postižením na včasnou informaci o rané péči se stala stěžejním tématem letošního Týdne rané péče, který organizuje Společnost pro ranou péči. Týden naplnila řada aktivit – konaly se dny otevřených dveří, workshopy s odborníky, akce pro rodiny, výstavy a v on-line prostoru běžely příběhy rodin, které mají s ranou péčí osobní zkušenost. Centrum pro dětský sluch Tamtam uspořádalo v Týdnu rané péče v Praze Stodůlkách dvě setkání se studenty oboru Speciální pedagogika Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Během vzdělávacího cyklu nazvaného Poznej ranou péči se studenti seznámili s procesem poskytování služby rané péče pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením, získali informace o metodách práce s rodinami a mohli si vyzkoušet např. funkční vyšetření sluchu metodami, které jsou vhodné i pro velmi malé děti. V Tamtamu navštívili také knihovnu s fondem specializovaným na problematiku sluchového postižení. Program Poznej ranou péči pro studenty proběhl také na pracovišti Tamtamu v Olomouci.
Centrum pro dětský sluch Tamtam, Hábova 1571, Praha 5-Stodůlky, e-mail: poradna@tamtam.cz, www.tamtam.cz, tel. linka prvního kontaktu pro rodiče: 605 100 400.

Lucie Křesťanová