Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

SVÁTEČNÍ DEN V BARVIČCE.

V listopadu uplynulo třicet let od otevření naší mateřské školky. Jako připomenutí tohoto krásného výročí jsme s dětmi oprášili zapomenuté hračky, hry, písničky a knížky z té doby. Zavzpomínat nám pomohli i rodiče, kteří donesli fotografie a oblíbené hračky ze svých dětských let. Díky nim jsme mohli dětem tuto dobu přiblížit. Všem nynějším i minulým paním učitelkám, kuchařkách, uklízečkám, hospodářkám, první paní ředitelce Jaroslavě Vondráčkové, rodičům i dětem děkujeme za to, že patřili a patří do naší Barvičkové rodiny.

MŠ Barvička