Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vánoční výstava v ZŠ Mohylová

V adventním období od 13. do 16. prosince, denně od 9 do 17 hodin si Vás dovolujeme pozvat na tradiční Vánoční výstavu v ZŠ Mohylová . Těšit se můžete na vánoční koncert, chvilku poezie a jiná vystoupení, prohlédnout si výrobky dětí, posedět u dobrot ve vánoční kavárně, nakoupit dárky, a to vše v slavnostně nazdobených prostorech naší školy, kde se můžete nechat vtáhnout do vánoční atmosféry a načerpat inspiraci. Školou Vás provedou naše děti. Všichni z Mohylky se na Vás velmi těší!

Jitka Hrubá