Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Za Radu městské části Praha 13 reaguje místostarosta Petr Zeman

s podporou zástupců koaličních klubů zastupitelů.

V době nepředvídatelného výskytu koronaviru a následného konfliktu na Ukrajině jsme viděli, jak je důležité mít solidní nezadlužený rozpočet a možnost ihned reagovat tak, aby byly negativní dopady na občany, pokud možno co nejmenší. Jen úplně naivní či zcela nekompetentní člověk může v době nestability ve světě a nejistého vývoje jak v ekonomické, tak např. sociální oblasti, plánovat dopředu zářnou budoucnost. Pro plánování v takovéto situaci existuje hezké české přísloví „bav se s volem o sobotě, když jde v pátek na porážku“. Osobně jsem bohužel pamětníkem plánování po pětiletkách do roku 1989, které skončilo podle vyjádření jednoho z tehdejších sovětských tajemníků: „Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky...”.
Moc bych si přál, aby se zvolení zastupitelé bez ohledu na stranické tričko podíleli na práci ve prospěch našich občanů a abychom společně dokázali hájit jejich zájmy. Je třeba zajistit veškeré služby obyvatelům naší městské části i v současné krizi a nebude to jednoduché.
Kvalitní provoz školních zařízení, poliklinik, služeb pro seniory, péče o životní prostředí, bezpečnost občanů, sociální politika a rozvoj místní infrastruktury jsou naší standardní prioritou a není třeba tvořit okázalá politická prohlášení.
Naším úkolem je kontinuálně a kvalitně pracovat pro místní obyvatele a zodpovědně se věnovat všem agendám, svěřeným radnici Prahy 13. Chtěl bych poděkovat spoluobčanům kteří při volbách nepřipustili podivné experimenty, jak jsme je viděli na Magistrátu hlavního města Prahy v uplynulém období pod vedením zcela nekompetentního primátora.
Takže ano, opravdu je programovým prohlášením nově zvolené rady městské části Praha 13 přání, aby se zde všem občanům hezky žilo.

Petr Zeman, místostarosta MČ Praha 13