Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

zřídila

jako poradní a iniciativní orgány Rady městské části Praha 13:

  • Komisi bytovou a nebytovou
  • Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí
  • Komisi škodní a pro likvidaci majetku
  • Komisi územního rozvoje
  • Komisi dotační pro sociální oblast
  • Umisťovací komisi Domova pro seniory Zity Kabátové

odsouhlasila

mimořádné dotace na sportovní a kulturní aktivity Rada městské části odsouhlasila poskytnutí dotací na provozní výdaje sportovním klubům, kulturním spolkům a dalším volnočasovým organizacím v celkové výši 750 tisíc korun. Registrovaným organizacím, které pořádají aktivity pro občany Prahy 13, nabízí radnice pomoc formou mimořádné individuální dotace na pokrytí rapidně se zvyšujících nákladů na provoz, a to až do výše 50 tisíc korun.

„Chceme zachovat volnočasové aktivity na třináctce finančně dostupné co nejširší veřejnosti, a proto jsme v rozpočtu vyhradili finance, které organizacím pomohou. Podle vysokého zájmu je jasné, že spolky a kluby v naší městské části o tuto formu pomoci opravdu stojí a snažíme se všechny žádosti vyřizovat co nejdříve. Jde především o zvýšené ceny elektřiny a plynu, které dramaticky ovlivňují provozní náklady,“ informoval starosta Prahy 13 David Vodrážka a dodal: „Ať už mají organizace své vlastní zázemí nebo jsou v nájmu, náklady rostou všem a my se snažíme maximálně pomoci.“

Aktivní využití volného času je velmi důležitou součástí péče o zdraví a životní pohody. Každá organizace, nabízející tyto aktivity pro děti a mládež, seniory a dospělé, může na radnici požádat o dotaci na provozní výdaje, které se týkají především nákladů na energie, plyn, vodu  nebo nájemné, které zvýšení cen zahrnuje. Žádosti o tyto dotace je možno podávat stejnou formou jako u standardních individuálních žádostí  o dotace. Žádost tedy musí obsahovat základní údaje o žadateli a jeho členské základně a oblasti činnosti a účel, na který bude dotace použita. Jedinou podmínkou je doložení vyúčtování těchto nákladů do 12 měsíců od poskytnutí dotace.

-red-