Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Důležité informace k topné sezoně

V souvislosti s probíhající topnou sezonou bychom vás chtěli upozornit na opatření, která omezují spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na celém území hl. města Prahy. Co je možné spalovat v otevřených ohništích a kdy, je obsaženo ve vyhlášce č. 5/2023:

  • suché dřevo a šišky, to je podmíněno volnočasovou aktivitou (např. přípravou jídla na otevřeném ohništi či grilu)
  • nesmí být vyhlášena smogová situace
  • spalovat v otevřených ohništích se nesmí pokud je vyhlášena ČHMÚ výstraha před silným větrem

Vyhlášku č. 5/2023 naleznete v kompletním znění na webových stránkách www.portalzp.praha.eu.


Všechna důležitá sdělení jsou zveřejněna na webových stránkách MČ Praha 13. Najdete zde informace o tom, co vše se nesmí spalovat, kdy a jak musí vlastník spalovacích zařízení zajistit revizi kotle a revizi spalinových cest. Odkaz na aktuální situaci ovzduší v Praze (případné smogové situace) naleznete https://www.chmi.cz. Další informace týkající se ochrany ovzduší najdete na stránkách Portálu životního prostředí hl. m. Prahy.

 -red-