Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sněm starostů městských částí

V pátek 24. listopadu 2023 se na pozvání starosty Prahy 13 Davida Vodrážky v prostorách tamní radnice uskutečnilo setkání starostů pražských městských částí 1 až 57. Předmětem jednání starostů a jejich zástupců byla dvě aktuální témata – bezpečnost a nová parkovací vyhláška na území hlavního města Prahy. I z tohoto důvodu byli jednání přítomni primátor Prahy Bohuslav Svoboda a náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib.


„Jsem moc rád, že jsme tentokrát Sněm starostů organizovali my a mohli jsme pozvat všechny kolegy z Prahy do naší městské části. Doprava i bezpečnost jsou témata nanejvýš důležitá, která trápí nás všechny, a je potřeba najít společné řešení napříč městskými částmi. Jsem rád, že jsme na závěr jednomyslně přijali usnesení a pevně věřím, že jsme dnes k řešení problému udělali první krok,“ uvedl starosta David Vodrážka.


Výsledkem společného jednání starostů 57 městských částí hlavního města je dvojí soubor usnesení, který schválili. První soubor se týká bezpečnosti, potažmo fungování městské policie, která vykazuje dlouhodobý personální podstav. „Bezpečnostní situace v Praze je prioritou nás všech, kteří stojíme v jejím vedení. Jsme si vědomi rizik, která se v posledních letech objevila a děláme maximum pro to, aby byla co nejmenší,“ uvedl primátor Bohuslav Svoboda. V rámci tohoto usnesení starostové vyzvali Radu HMP, aby připravila návrh na úpravu Organizačního řádu městské policie, jehož cílem by mělo být posílení pravomocí a vlivu městských částí vůči jednotlivým obvodním ředitelstvím. Shoda byla i na tom, aby městská policie zdokonalila evidenci přestupků, včetně konkrétní lokalizace, a začala tato data sdílet s městskými částmi.


Iniciátorem tohoto usnesení byl starosta Praha-Vinoř Michal Biskup: „Jelikož na předchozí usnesení z let 2022 a 2023 ohledně městské policie starostové městských částí doposud neobdrželi potřebnou reakci, a to jak ze strany vedení městské policie, tak i ze strany bývalého vedení hlavního města Prahy, inicioval jsem to dnešní. Situace je vážná a je potřeba ji začít řešit. Moc děkuji, že návrhy byly jednomyslně přijaty a doufám v jejich rychlou realizaci.“ Druhý soubor usnesení se týká nové parkovací vyhlášky na území hlavního města. V tomto směru starostové požadují udělat právní analýzu na poskytnutí slevy pro Pražany na celoměstské parkovací oprávnění. A chtějí prověřit, zda se městské části mohou dohodnout na tom, že obyvatel jedné městské části může zakoupit rezidentní oprávnění v jiné městské části.


Iniciátorem tohoto usnesení byl starosta Prahy 9 Tomáš Portlík, který vzhledem ke složitosti tohoto tématu navrhl další setkání. „Jak v rámci bezpečnosti, tak řešení dopravy v Praze je potřeba symbióza městských částí a hlavního města Prahy. Je strašně důležité, aby městské části postupovaly jednotně, a to především v řešení koncepce parkování, abychom se vyhnuli tzv. dominovému efektu, kdy zavedení zón na jedné městské části vyvolá problém na její sousední. Byl bych rád, kdyby se městské části shodly na komplexnějším systému parkování. Proto se na toto téma potkáme ještě jednou a v této debatě budeme pokračovat hned v lednu,“ uvedl starosta Tomáš Portlík.


Usnesení sněmu starostů městských částí

Sněm starostů žádá:

  1. právní analýzu na poskytnutí slevy pro Pražany na celoměstské parkovací oprávnění,
  2. prověřit, zda se městské části mohou dohodnout na tom, že obyvatel jedné městské části může zakoupit rezidentní oprávnění v jiné městské části.

Usnesení pracovní skupiny pro bezpečnost

Sněm starostů konstatuje, že na předchozí usnesení z let 2022 a 2023 ohledně městské policie starostové městských částí doposud neobdrželi adekvátní reakci a to jak ze strany vedení městské policie, tak i ze strany Rady HMP.

Sněm starostů opakovaně konstatuje, že:

  1. Městská policie HMP vykazuje dlouhodobý personální podstav, který se i nadále prohlubuje. Současně je třeba přehodnotit počty strážníků v jednotlivých městských částech.
  2. Sněm starostů vyzývá Radu HMP, aby připravila návrh na úpravu Organizačního řádu městské policie. Cílem úpravy by mělo být posílení pravomocí a vlivu městských částí vůči jednotlivým obvodním ředitelstvím, a to jak v otázce stanovování úkolů, tak i v personálních otázkách vedoucích pracovníků obvodních ředitelství.
  3. Starostové městských částí potřebují podrobnější informace o činnosti strážníků na svém území. Je třeba, aby městská policie zdokonalila evidenci přestupků a začala tato data sdílet s městskými částmi. S ohledem na prevenci kriminality a odhalování dlouhodobé recidivy přestupků v konkrétních lokalitách je třeba evidovat i konkrétní lokalizaci, podobně jako je tomu u PČR.