Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tichá domácnost

„Dobrý den, paní doktorko. Máme dlouholeté opakované spory s mojí dospělou dcerou. Myslím si, že je na mně drzá, to bych si já ke svojí mámě nikdy nedovolila. Rozhodla jsem se, že jí definitivně potrestám. Dokud se mi neomluví, nechci se s ní vidět, nechci s ní telefonovat ani smskovat. Tentokrát ten první krok já určitě neudělám. Zlobím se na ni a potrestám jí svým mlčením“.


„Dobrý den. V naší rodině nikdo s nikým nemluví. Bylo to tak vždycky, tak už se ani nedivím. Táta vždycky na všechny křičel, máma raději ustupovala. Rodiče se před dvěma lety pohádali s dospělým bráchou. Ten se urazil a odstěhoval se. Od té doby nikdo s nikým nemluví.“

Dobrý den. Ano, každý máme svoje představy o tom, jak by věci kolem nás měly fungovat. Většinou jiné než někdo druhý. A když jich nemůžeme dosáhnout po dobrém, můžeme to zkusit po zlém. Rozkazem, pláčem, uražením se nebo trestajícím mlčením... To jsou všechno manipulativní postupy, jak druhého dotlačit k tomu, aby bylo po našem. Konstruktivní postup dvou rozdílných názorů je otevřená komunikace. Každý mluví o svém názoru, nijak nevyčítá, nekritizuje názor druhého, jen sděluje svoje přání, svůj postoj. Konstruktivní řešení se nemusí hned najít, ale bez konfliktu se alespoň dozvíme, jakou má představu náš partner.

Nevhodné postupy řešení sporu jsou útočné nebo uhýbající:

Ustupování bez sdělení vlastního názoru, aby nebyl konflikt, je nejhloupější varianta. Používají jí lidé, kteří sami sobě nevěří, bojí se konfliktu. Většinou docílí jen toho, že si jich druhá osoba přestane vážit. 

Jak tedy obvykle sdělujeme nekonstruktivně vlastní názor? Slovním útokem, křikem, výčitkou nebo kritikou. Všem známá více či méně ostřejší výměna názorů. Nic moc příjemného, ale alespoň rovnocenné sdělení názoru.

Horší varianta konfliktu je ironické zesměšňování. Zesměšňovaný je obvykle zmatený, zda má urážku vnímat jako humor. Jde o významně agresivní postup.

Nejagresivnější způsob konfliktu je trestné mlčení. Asi každý zažil situaci, kdy by si rád s partnerem něco vyříkal, ale on nastolí tichou domácnost. Nereaguje, odchází z místnosti, z bytu, z auta atd... Někdo vydrží mlčet, aby potrestal svého partnera, několik hodin. Jiný několik dní a znám i klienty, kteří svoje protějšky trestají mlčením i roky. 

Tichá domácnost je nejdestruktivnější a nejagresivnější nástroj manipulace ve vztahu. Je to vyhýbání se otevřenému rozhovoru, odmítání řešení problémů. Mlčící partner používá tuto techniku vždy, když chce dosáhnout svého. Neodpovídá na dotazy, nezvedá partnerovi telefonní hovory, neodpovídá na smsky, neudržuje oční kontakt, někdy opustí společný prostor. Pro druhého je to opravdu zoufalá situace, uráží ho to, stresuje a často pod tak velkým tlakem nakonec on sám přijímá vinu za konfliktní situaci, omlouvá se, není si vůbec jistý, jestli to vše neudělal špatně on sám a ve vztahu klesá jeho sebejistota. Bohužel tím manipulátorovi potvrzuje, že jeho postup byl úspěšný. Ten ho příště rád znovu použije a víc a víc věří, že je v právu. 

Postupy, jak se vyhnout manipulaci ve vztazích, jsme se již zabývali mockrát. Nejefektivněji funguje asertivní komunikace – hlavní zásada: mluvím o svém pocitu a neodůvodňuji a neobhajuji, proč ho mám. Asertivní komunikace funguje skvěle i proti manipulativním postupům a používá i různé techniky. Jen je mnohem těžší jí používat v manipulujícím prostředí. Je tedy lepší buď vztahově oba partneři, nebo alespoň jeden pracovat na změně komunikačních vzorců s odborníkem. Vnější nezaujatý pohled vždy situaci zpřehlední. Pamatujme, že není nejhorší se pohádat, ale nejhorší je spolu nemluvit. 

Všem čtenářům časopisu STOP přeji v předvánočním a vánočním čase co nejméně neshod a hádek a určitě žádné odcházení, urážení, nemluvení a tichou domácnost.

Hana Jenčová, klinický psycholog
602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz