Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Děti a sport

Děti a sport


V červnu jsem se jako předseda Pražského atletického svazu zúčastnil 1. celopražských sportovních her mateřských škol. Na místě jsem zjistil, že reprezentantem mého bydliště, Prahy 13, je mateřská škola Pohádka, která nakonec skončila těsně pod stupni vítězů. Od paní učitelky Katky Jindřichové jsem se dozvěděl, že v Pohádce je tělesné výchově dětí věnována maximální pozornost. O tom jsem se přesvědčil při několika návštěvách mateřské školy. O systematické práci svědčí i to, že děti z Pohádky slavily úspěch také v atletické soutěži Butovický zájíček, která byla pro mnohé vstupem do organizované atletiky. Proto je škoda, že se letošní zajíček nekonal. Bylo by skvělé, kdyby se pro příští rok našel ochotný pořadatel. Pražský atletický svaz a atletický oddíl SK Aktis Praha se budou rádi na organizace akce, určené těm nejmenším, podílet.

Josef Šrámek, předseda Pražského atletického  svazu