Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kdy se bude realizovat prodej bytových domů?

Kdy se bude realizovat prodej bytových domů?

Prodej vybraných technologických celků bytových domů, ke kterému jsem se ve STOPu již mnohokrát vyjadřoval, se blíží do své závěrečné fáze. Mohu konstatovat, že přes všechny diskuse o cenách se nakonec členy právnických osob, které budou jednotlivé technologické celky kupovat, stalo velmi vysoké procento nájemníků. Většinou je to přes 90 % obyvatel celku, v jednom případě dokonce technologický celek kupuje 100 % nájemníků, nejméně 83 %. V této fázi se tedy prodává celkem 32 technologických celků s přibližně 3100 byty. V současné době provádí společnost Centra, která byla organizací prodeje pověřena na základě výběrového řízení, dolaďování konkrétních kupních smluv s ustavenými právnickými osobami. První ze smluv již byly dokončeny. Zastupitelstvo MČ Praha 13 na svém posledním zasedání v tomto funkčním období dne 20. září schválilo kupní smlouvy na prodej prvních dvou technologických celků - Husníkova 2083 a Husníkova 2085-2087 včetně pozemků. Další kupní smlouvy již bude schvalovat nové zastupitelstvo, vzešlé z voleb konaných 20. a 21. října.
Rád bych se ještě jednou dotkl otázky důvodů, proč Praha 13 vlastně bytové domy prodává. Motivem prodeje byla snaha umožnit nájemníkům, kteří o to stojí, získat byty do svého vlastnictví a moci lépe rozhodovat o tom, jak budou jejich domy vypadat. V žádném případě tedy neprodáváme bytový fond proto, abychom pokryli nějaký schodek našeho rozpočtu. I takový názor jsem již totiž zaslechl. Není to pravda. Rozpočet městské části je v posledních letech vždy přebytkový a není tedy třeba „lepit“ nějaké díry v rozpočtu. Prostředky, které městská část z prodeje získá, samozřejmě mohou pomoci realizovat některé plány, na které dosud nebyly peníze. V tuto chvíli ale ani přesně nevíme, v jakých termínech je bude mít městská část k dispozici.


Kdy bude dokončen bytový dům vedle radnice a dá se v něm ještě sehnat byt?

Bytový dům Petržílkova, jehož výstavba na západní straně radnice nyní probíhá, má být dokončen v únoru 2007. V červnu stavbaři dosáhli nejvyššího (jedenadvacátého) nadzemního podlaží. V současné době již jsou osazena v podstatě všechna okna, zatepluje se fasáda a pracuje se na vnitřních příčkách a obkladech. V budově, která bude spolu s Domem Sluneční náměstí na opačné straně radnice patřit k nejvyšším bytovým domům v Praze, je celkem 166 bytových jednotek od 40 do 100 m2, z toho 8 bytů je bezbariérových. Investory domu jsou městská část a Bytové družstvo Petržílkova. Na stavbu byla poskytnuta dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení, členský podíl družstevníků činí 25 500 Kč za 1 m2. Pokud máte zájem získat v tomto zajímavém místě byt, máte možnost. K 20. září byly ještě volné 3 byty 3+KK a 17 bytů 1+KK. Dalších přibližně 30 bytů 1+KK je předběžně rezervováno a je možné, že některé z nich se uvolní. Organizaci stavby a jednání se zájemci o byt má na starosti společnost doma a.s., která vám poskytne bližší informace na tel. 220 407 811 nebo na internetové stránce www.doma.as/petrzilkova.