Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Parlamentní volby v říjnu nebudou

Státní volební komise přijala dne 10. září 2009 usnesení č. 95, kterým bere na vědomí nález Ústavního soudu ze dne 10. září 2009, kterým se zrušuje ústavní zákon č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny a pozbývá platnosti rozhodnutí prezidenta republiky č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Současně Státní volební komise ukládá všem volebním orgánům neprodleně ukončit plnění úkolů vyplývajících z harmonogramu pro přípravu voleb do Poslanecké sněmovny, které se měly konat ve dnech 9. a 10. října 2009, vyčíslit všechny dosud vynaložené finanční prostředky na volební výdaje, využít materiály a úkony pro přípravu případných dalších voleb do Poslanecké sněmovny, zajistit informovanost voličů. (redakčně kráceno)

Ing.Martin Pecina, MBA,
předseda Státní volební komise