Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rozmanitý svět

Rozmanitý svět


Chcete, aby vaše dítě umělo lépe česky? Využijte nabídku klubu Rozmanitý svět. Je určen všem dětem cizinců žijících, studujících a pracujících v Praze, všem dětem od 1. do 9. třídy pražských ZŠ, všem dětem cizinců, které se chtějí naučit lépe česky, poznat českou kulturu a najít nové kamarády.
Součástí klubu je výuka českého jazyka a českých reálií pro děti-cizince, vedená formou hry, zábavná setkání a povídání o tradicích cizích zemí, logopedická poradna pro děti-cizince s vadami řeči, hraní her, výukové počítačové programy, čtení zajímavých knih, možnost internetu. Veškeré aktivity klubu jsou poskytovány zdarma. Scházíme se každý čtvrtek (od 13.30 do 15 hod. děti z 1. stupně, od 15 do 16.30 hod. děti z 2. stupně) v ZŠ Trávníčkova 1744. Více Alexandra Zlatníková, tel. 284 683 486, www.prosperita-ops.cz/rozmanitysvet. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy.