Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

S TEREZOU DO PROKOPSKÉHO ÚDOLÍ

Letos potřetí připravily odbor životního prostředí a Sdružení Tereza vycházku Prokopským údolím. „Dnes se chceme soustředit na zvláště zajímavé a ochranářsky cenné lokality,“ řekli Alice Bílá a Martin Kačmar ze Sdružení Tereza. „Prokopské údolí je přírodovědně velmi hodnotné místo. Je to přírodní park, ve kterém je několik chráněných území. Účastníci vycházky, kterých se tady sešlo zhruba 200, se seznámí s některými zajímavými zkamenělinami, budeme si povídat o vzniku a historii Prokopského údolí a soustředíme se také na rostliny a zajímavé planě rostoucí keře. Podíváme se na některá zajímavá stanoviště, zejména na stepi. Ty by asi na třináctce čekal málokdo.“ 

Eva Černá