Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ve škole se bát nebudou

Ve škole se bát nebudou


Do základních škol v Praze 13 začíná v tomto školním roce chodit celkem 526 nových prvňáčků. Aby pro ně byl nástup do školy veselejší, pozvala je městská část 4. září do Centrálního parku na zábavnou akci „Hurá do školy“. V první třídě přivítal děti starosta David Vodrážka spolu s poslancem Petrem Bratským. Děti si zazpívaly a zatancovaly s Heidi Janků a Inkou Rybářovou, smály se zmatenému prvňáku Albertovi, žongléru Filovi i zběsilému hudebníku Mexikánovi. Všichni prvňáci dostali drobné dárky a sladkosti, mnoho cen získali v soutěžích. Například v chytání vody ze stříkací pistole do kyblíku byly nejúspěšnější Terezka Pašková z 1.B z Nových Butovic s maminkou. Velký zájem byl o poníky, skákací hrad a houpačky, všichni si také mohli kopnout míčem na starostu. Prostě ta škola nebyla tak strašná. 

Samuel Truschka