Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Září plné sportu

V sobotu 2. září uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Stodůlky již čtvrtý ročník netradičního požárního závodu – Stodůleckého vodníka. Za krásného počasí naši muži skončili za družstvy A a B ze Zličína. Ženy obsadily druhou příčku, také za družstvem Zličína. Zásahová jednotka sboru se poté účastnila ukázkové akce pořádané hl. m. Prahou na Letenské pláni a následujícího dne se jako každoročně podílela na zabezpečení Koncertu pro park. V sobotu 9. září se děti SDH Stodůlky zúčastnily Memoriálu Josefa Holečka v Třebonicích, kde skončily na druhém místě.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky