Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Co je nového na gymnáziu ve Stodůlkách?

Co je nového na gymnáziu ve Stodůlkách?

Nové prostory
Po dohodě s Městskou částí Praha 13 a s vedením ZŠ Kuncova získalo osmileté gymnázium Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha od tohoto školního roku samostatný pavilon, tedy další prostor pro rozvoj gymnázia, který prošel kompletní rekonstrukcí a modernizací. Gymnázium vybudovalo moderní počítačovou učebnu, další jazykovou učebnu, recepci, šatny a cvičnou kuchyňku pro předmět multikulturní kuchyně.

Výuka cizích jazyků
Gymnázium ŠMVV se zaměřuje na výuku cizích jazyků. Nižší stupeň má posílenou výuku angličtiny až na 6 hodin týdně, navíc se učí hudební výchova nebo zeměpisné reálie v cizím jazyce. Velice úspěšný je projekt Ptáme se spolu, kdy mohou žáci pravidelně komunikovat v anglickém jazyce s rodilými mluvčími. Škola navíc připravuje žáky na cambridgeské zkoušky, mezinárodně uznávané kritérium v rámci EU. Na konci osmiletého cyklu garantuje získání jazykové úrovně C1 (zkouška CAE). Od primy se vyučuje také francouzština nebo němčina. Na vyšším stupni přibude studentům povinná Business English a třetí cizí jazyk.

Moderní výuka
„Všichni vyučující jsou absolventi kurzu kritického myšlení a výuka tedy probíhá velmi moderními metodami,“ říká zástupkyně ředitelky školy Renáta Zajíčková. „Běžnou součástí je projektové vyučování, kooperativní učení, problémová výuka, práce s portfolii. Právě těmito metodami vede škola žáky k velké samostatnosti, ke komunikačním a sociálním dovednostem a pěstuje u nich zodpovědnost za vykonanou a odevzdanou práci.“ V loňském roce žáci absolvovali srovnávací SCIO testy, které ukázaly, že se žáci směle mohou měřit s ostatními gymnazisty již zavedených škol. Pro zájemce o studium (páťáky) škola pořádá zdokonalovací kurz angličtiny. Bude probíhat od 15.10. každé pondělí od 15.30. Více na www.gymnaziumstodulky.cz.

Samuel Truschka


Děti si budou moci přispat


Od nového školního roku si žáci Základní školy Mohylová budou moci o půlhodinku přispat. Vyučování jim totiž začíná až v půl deváté. Co vedení školy k posunutí začátku vyučování vedlo, nám řekla ředitelka školy Martina Štychová. „Úvodem bych měla říci, že nešlo o žádné unáhlené a neopodstatněné rozhodnutí. Zhruba dva předešlé školní roky se na mě obraceli rodiče žáků se žádostí o posunutí začátku vyučování. Dříve, než jsme o této změně začali jednat, požádala jsem o stanovisko dětské lékaře i psychology. Teprve poté, kdy jsem měla jistotu, že také z jejich hlediska bude připravovaná změna pro děti přínosem, jsme začali hovořit s rodiči,“ řekla paní ředitelka.
Celý půlrok probíhala diskuze na Radě školy i na internetových stránkách školy. V závěru bylo pro 70 % rodičů. Rodiče prvňáčků byli o zmíněném záměru informováni, takže děti už do školy nastoupily s tím, že začátek vyučování je v 8.30 hodin.Výuka neprobíhá ve vyučovacích hodinách, ale ve vyučovacích blocích, takže vyučování skončí pouze o 20 minut později, školní družina funguje o půl hodiny déle, tedy do 17.30 hodin, ranní školní družina je nejen pro zapsané, ale pro všechny děti od 7.00 do 8.05 hodin. „Naše stávající rozhodnutí není neměnné. Tento školní rok nám ukáže, zda jsme se vydali správnou cestou. Kdyby tomu tak nebylo, začneme opět vyučovat od osmi hodin,“ dodala Martina Štychová.

Eva Černá