Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DEN PRO MILOVNÍKY KONÍ

Druhou zářijovou neděli otevřela Sportovní stáj Prahy 13 dveře všem milovníkům koní. Všem přítomným jsme ukázali stáje, koně na pastvě i naše dvě roční hříbátka, která bydlí po celý rok ve výběhu s přístřeškem. Všichni zájemci z řad dětí se svezli na koních. Více informací u vedoucí stáje Daniely Boleslavské na tel. 736 201 587 nebo na www.sportovnistajprahy13.wz.cz.

-db-