Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pomáhají druhým 1

SANANIM, doléčovací centrum
a chráněná keramická dílna

Občanské sdružení SANANIM poskytuje efektivní, profesionální služby v oblasti prevence a léčby drogových závislostí od roku 1990. Zároveň se zaměřuje na resocializaci drogově závislých. Provozuje síť programů a služeb, které vytvářejí komplexní systém prevence, péče a léčby drogových závislostí. Doléčovací centrum je jedno ze zařízení SANANIMu. Najdete ho na Ovčím hájku za základní školou Fingerova. Tady psycholog spolu s terapeuty a sociálními pracovníky pomáhá lidem, kteří absolvovali léčbu. Klienti se učí najít nové vlastní místo ve společnosti. S tím souvisí především bydlení, práce, koníčky, přátelé, odpočinek a partnerské vztahy. Učí se, jak přijmout sebe samého a dosáhnout pocitu svobody.
Řeší to, jak najít práci, dát do pořádku vztahy s rodinou a jak to vydržet bez drogy. Martina Richterová Těmínová, předsedkyně sdružení, říká: „Doléčování je úspěšný způsob, jak setrvat v abstinenci a nástup do doléčovacího programu se vyplatí.“ Doléčovací centrum nabízí také chráněné bydlení pro matky s dětmi, které prošly léčbou závislosti. Kromě psychologické, sociální pomoci jsou klienti zaměstnáváni v keramické dílně. S výrobky a divadelním vystoupením našich klientů se můžete seznámit na Veletrhu sociálních služeb na radnici ve čtvrtek 4. října od 12.00 do 20.00 hodin.

KONTAKT:
Doléčovací centrum SANANIM,
Ovčí hájek 2549/64A,
158 00 Praha 13
tel. 251 614 070,
mail: aftercare@sananim.cz