Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Říjnová křížovka

V září zahájila svou 14. koncertní sezónu … (viz tajenka). Vznikla jako všestranné a dynamické hudební těleso neúnavně rozšiřující svůj repertoár i počet nahrávek. Do konce dubna příštího roku nabídne svým posluchačům v Rudolfinu, Kostele sv. Šimona a Judy, Salonu Philharmonia a ve Švandově divadle celkem 30 koncertů. Mimo díla klasického repertoáru to budou i stěžejní díla dalších období. Kromě domácích vystoupení se představí v Itálii, ve Španělsku, Polsku, Belgii a Švýcarsku. Velkým lákadlem, které pro své posluchače tradičně připravuje, je sobotní Cyklus koncertů pro rodiče s dětmi, opakovaný vždy dvakrát (v 10 a 13.30 hodin), který uvádí Vanda Hybnerová a Saša Rašilov. Za pozornost stojí i skutečnost, že při tomto hudebním tělesu působí Dětský klub Notička. Ten bude přibírat další děti ve věku 4 - 6 a 7 - 11 let. Více informací najdete na www.pkf.cz.