Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vozidlo může být zbraní

Značně aktuálním a v médiích frekventovaným tématem v současné době je doprava. I ve vedení policie a ve vládě přičítají tomuto problému značnou důležitost. Byl jmenován nový šéf dopravní policie, probíhá vyhodnocování bodového systému, kdy ministr dopravy dokonce ustanovil pracovní skupinu, která má přehodnotit přínos zák. č. 361/2000 Sb. ve vztahu k bezpečnosti na silnicích a navrhnout případné změny. Pro naše oddělení sice není dopravní problematika prioritou, ale je nedílnou součástí práce, zejména hlídkové služby. Vždyť za období letošního roku jsme uložili jenom na tomto úseku 391 pokut v částce 307 800 Kč. Do bodového systému jsme odeslali 276 oznámení a přitom ani nedisponujeme přístrojem na měření rychlosti. K 10. 9. bylo odstíháno 16 pachatelů pro trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění a 20 pachatelů pro řízení pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Další desítky případů byly zaslány k vyřízení správnímu orgánu, neboť nedosahovaly požadované společenské nebezpečnosti trestného činu.
Řešíme i činy, které s dopravou zdánlivě nesouvisejí, ale vyplývají z malé vzájemné tolerance, bezohledné jízdy a následného vyřizování účtů mezi řidiči, či mezi řidiči a chodci. Jako příklad bych mohl uvést majitele vozidla, na kterého netrpělivě zatroubila jiná řidička. Pronásledoval ji až do místa bydliště, kde jí teleskopickým obuškem poškodil vozidlo a následně ji napadl, způsobil jí tržnou ránu na hlavě, a poté z místa ujel. Bude stíhán pro poškozování cizí věci a případně i výtržnictví či ublížení na zdraví. Podobných případů sice neřešíme mnoho, ale objevují se pravidelně, což vypovídá něco o stavu společnosti. Nutí to k otázce, zda by i žadatel o řidičský průkaz neměl absolvovat psychologická vyšetření. Kdo z nás si v autě uvědomí, že startuje něco, co se při troše nepozornosti může změnit ve smrtící zbraň? Kolik vzorných otců či maminek od rodin se při řízení vozidla mění k nepoznání? Ruku na srdce - nejste mezi nimi někdy i vy? Rád bych vám popřál mnoho bezpečných kilometrů a nám všem bezpečnější silnice nejen v Praze 13.

npor. František Vrátný,
vedoucí místního oddělení PČR Košíře (Běhounkova ul.)