Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Říjnová křížovka

Tenisová škola Tallent se zaměřuje na výuku tenisu pro děti mateřských, základních a středních škol v odpoledních hodinách. Naším cílem je jednak navázat na tradiční práci s talentovanou mládeží (česká tenisová škola), ale i nabídnout kvalitní využití volného času pro každého školáka se zájmem o sport. Kvalitní a smysluplná náplň volného času dětí hraje nesmírně důležitou roli v jejich vývoji. ... (viz tajenka) rozvíjí dovednosti dítěte a může být i určitou kompenzací při slabším prospěchu ve škole. Dodá dětem pravidelný pohyb, naučí správné koordinaci a hře fair-play. Tenisová škola Tallent má tradici již od roku 1993 a za 15 let působení prošlo jejími řadami na tisíce dětí, které daly přednost sportu před nástrahami ulice. Podrobné informace týkající se odpoledních kurzů, prázdninových táborů i tenisových turnajů najdete na www.tallent.cz, 224 815 871, 603 527 172.

-če-

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. října. Adresa redakce STOPu:


Sluneční náměstí 13, Nové Butovice, stop@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.

Zářijová tajenka:


ZAUJME KOMPLEXNÍ NABÍDKOU OBCHODŮ.
Výherci: Věra Zubková, Stodůlky; Kateřina Slívová, Stodůlky; Lucie Vondráková, Stodůlky.