Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PŘÍMÁ LINKA STAROSTY ING. DAVIDA VODRÁŽKY

V garážovém domě v Archeologické mělo být na střeše parkování zdarma, ale prý bude placené. Jak je to možné?

 
 
Společnost RG stavby s.r.o., která byla investorem parkovacího domu a administrativní budovy v Archeologické ulici 2621/15, se ve smlouvě s Městskou částí Praha 13, uzavřené v únoru 2005, zavázala, že parkoviště na střeše nově postavené budovy stane k dispozici pro bezplatné parkování, protože budova nahradila původní pozemní parkoviště, kde mohli občané parkovat zdarma. Společnost však závazek vyplývající ze smlouvy nedodržela a bezplatné parkování na parkovišti neumožnila. Městské části tedy nezbylo nic jiného, než se obrátit na soud, k čemuž došlo 20. 8. 2009. Již 26. 8. 2009 nařídil Obvodní soud pro Prahu 5 předběžné opatření, kterým byl společnosti RG – Parking, s.r.o., uložen zákaz provádět jakékoli právní úkony týkající se využívání parkoviště na střeše hromadných patrových garáží, zejména pak uzavírat s třetími osobami jakékoli smlouvy, týkající se využívání tohoto parkoviště, ať už bezplatně či úplatně. 

Soud nám zatím nevyhověl v té části našeho návrhu, kde jsme požadovali okamžitého zpřístupnění zmíněného parkoviště. Bezplatné zpřístupnění parkoviště občanům bude soud samostatně projednávat v rámci žaloby, kterou Městská část Praha 13 podala proti společnosti RG – Parking, s.r.o. Věřím, že nám soud dá za pravdu a parkování na střeše v garážích v Archeologické bude zdarma.


 

 

V tisku se psalo, že Zbuzany Praze 13 několik let nechtějí zaplatit příspěvek za žáky, kteří k nám docházejí. To se vám stále nepodařilo od nich vymoci?


 

Redaktor článku vycházel hlavně ze starších informací otištěných ve STOPu loni v listopadu. Dnes už je situace v našem právním sporu s obcí Zbuzany o zaplacení částky 215 000 Kč s příslušenstvím, tedy neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky s trvalým pobytem v obci Zbuzany do škol v Praze 13 ve školním roce 2003/04 a 2004/05, úplně jiná. Proběhlo prvoinstanční i odvolací řízení. Odvolací soud změnil rozhodnutí soudu prvého stupně a uložil žalované straně zaplatit i částku, o které soud prvního stupně rozhodl, že Praze 13 nepřísluší nárok na její úhradu. Soud tak naší městské části vyhověl v plném rozsahu. Toto rozhodnutí soudu nabylo právní moci dne 23. dubna 2009 a obec Zbuzany uhradila žalovanou částku ve výši 358 243 Kč na náš účet 11. června. V dalším sporu o zaplacení neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky za školní rok 2005/06 a 2006/07 jsme vzali žalobu zpět, protože žalovaná částka, včetně příslušenství v celkové výši 200 974  Kč byla obcí Zbuzany v červenci 2009 na účet MČ Praha 13 uhrazena. V dalších letech již Zbuzany námi vyčíslené náklady platily. Rád bych ještě zdůraznil, že roční náklady na jednoho žáka nikdy nedosáhly výše 16 000 Kč, jak nepravdivě uvedl v tisku starosta Zbuzan, ale maximálně částky 11 000 Kč.