Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Proč se stále nedá volně parkovat na střeše parkovacího domu v Archeologické ulici?

Proč se stále nedá volně parkovat na střeše parkovacího domu v Archeologické ulici?

O tomto problému jsem psal v Přímé lince přesně před rokem. Protože jsme byli nuceni předat celou záležitost soudu, nezbylo nám než vyčkat na jeho rozhodnutí. Soud v květnu konečně rozhodl, ale rozsudek ještě není pravomocný, protože druhá strana se odvolala. Stručně zrekapituluji:

Společnost RG stavby, s.r.o., investor parkovacího domu, se ve smlouvě s MČ Praha 13 v roce 2005 zavázala, že umožní bezplatné parkování na střeše budovy. Tento závazek však nedodržela. Městská část se obrátila na soud a ten v srpnu 2009 vydal předběžné opatření, kterým společnosti RG – Parking, s.r.o., zakázal parkoviště pronajímat nebo
zpoplatňovat parkování. Soud tehdy nevyhověl našemu návrhu, aby společnost RG – Parking, s.r.o., okamžitě zpřístupnila parkoviště pro bezplatné parkování, protože takovým předběžným opatřením by údajně předjímal rozsudek ve věci samé.

Na rozhodnutí soudu jsme čekali až do května tohoto roku. Obvodní soud pro Prahu 5 nám dal zapravdu a rozsudkem ze dne 4. 5. 2010 rozhodl, že společnost RG – Parking, s.r.o., je povinna plnit smluvní povinnosti z nájemní smlouvy ze dne 7. 2. 2005 a umožnit ve smyslu čl. IV. 6. této nájemní smlouvy bezplatné a volně přístupné parkování třetím osobám na střeše budovy hromadných patrových garáží. Žalovaná strana však okamžitě podala proti rozsudku odvolání. Rozsudek tedy není pravomocný a na základě podaného odvolání bude o věci rozhodovat odvolací soud, kterým je Městský soud v Praze. Jsem však přesvědčen, že i tato instance rozhodne v náš prospěch a že bude bezplatné parkování na střeše hromadných garáží v Archeologické ulici konečně umožněno.

 

Chtěl bych nabídnout své produkty na akci Ekologická třináctka na Slunečním náměstí. Co pro to mohu udělat?

Pro ty, kdo tuto záležitost ještě nezaregistrovali, stručně vysvětlím, oč jde. Každý čtvrtek odpoledne v září a v říjnu (až do 21. října) se na Slunečním náměstí koná akce, v jejímž rámci si mohou návštěvníci vybrat z bohaté nabídky čerstvého ovoce a zeleniny, masných výrobků, sýrů, bylin, pečiva a dalších farmářských produktů. Radnice tammá informační stánek o problematice životního prostředí.

Protože zájemců, kteří by rádi nabídli své produkty, je více, uvádím zde e-mail na organizátora akce: info@farmarske-trhy.cz. Telefonní čísla najdete na adrese www.farmarske-trhy.cz.
Organizátoři se nové nabídce nebrání, podmínkou však je, aby šlo skutečně o prvovýrobce, tedy farmáře, zahradníka, pekaře či uzenáře, nikoli o distributora, který nakupuje ve velkoobchodu. Smyslem akce je, aby zde lidé obstarali produkty skutečně čerstvé a kvalitní.

 

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz