Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Chcete pomoci Diakonii?

 

V první polovině října probíhá III. ročník Bienále pro Diakonii - charitativního kulturního projektu, jehož cílem je získat finanční prostředky na další rozšíření a modernizace Střediska Diakonie ČCE ve Stodůlkách, které již 17 let pečuje o mentálně, fyzicky, smyslově či kombinovaně postižené děti a jejich rodiny. Za předchozí dva ročníky Bienále se podařilo prodejem uměleckých děl a benefičními koncerty shromáždit částku více než 1,5 miliónu korun, které byly věnovány na dostavbu a vybavení střediska. Letošní ročník, jehož patronem je herec Dejvického divadlaMartin Myšička,má motto „Dejte nám místo ve svém srdci“. Svá díla během něj představí více než 40 českých a německých výtvarníků. Na radnici Prahy 13 budou nabízená díla vystavena ve dnech 3. - 10. října, vernisáž proběhne 3. 10. v 18.30. Chcete-li pomoci Středisku Diakonie,máte možnost navštívit některou z akcí uvedených v kalendáři na str. 34 nebo na www.bienaleprodiakonii.cz.

–red-